Bullying: Creació d’estratègies per a la prevenció, detecció i gestió de crisis

Sabem què és realment?

Moltes vegades les fronteres es dilueixen i costa identificar si hi ha un conflicte puntual o bé es tracta d'una situtació més greu. Sigui quin sigui el conflicte, hem de tenir eines per gestionar-lo de manera efectiva o bé minimitzar-lo el màxim possible.

Tenim Visió de 360 graus?

Dins l'aula, fora, per part dels alumnes, per parts dels pares, també dels profesors... Els maltractes poden venir de moltes bandes i de moltes direccions. Les hem de contemplar totes.

plans Antibullyng?

Existeixen? Podríem dir que el que existeixen eines de prevenció, monitorització i detecció. El truc és adaptar-les a les nostres necessitats.