ELS PLANS ANTIBULLYNG

 

En el video anterior heu vist un petit exemple de com apliquen el KIVA . El tracten com una assignatura més i a nivell jeràrquic tenen una forta estructura de prevenció.

 

En realitat, els plans antinbullying haurien de ser plans de convinvencia entre iguals a les escoles.

 

A principis d’any va saltar al panorama informatiu que totes les escoles han de tenir un “pla antibullying”. Tots les escoles públiques i concertades de Catalunya hauran d'implementar un projecte de convivència en un termini màxim de tres anys, en cas que no en tinguin ja un, i ho hauran de fer tenint en compte les seves necessitats i especificitats. És a dir que haurà de ser un pla a la mida de cada centre.

Aquest projecte de convivència és responsabilitat de la direcció de cada centre, i ha de recollir les mesures de promoció de la convivència, mecanismes per a la resolució pacífica de conflictes i les mesures i actuacions d'intervenció educativa.

 

Els centres educatius també hauran de crear una comissió de convivència que s'encarregui de la planificació, l'aplicació i el seguiment del projecte, i cada centre haurà de decidir si aquesta responsabilitat recau en una sola persona o en diverses.

El Govern ha posat a disposició de les escoles una aplicació informàtica per elaborar un diagnòstic i el projecte de convivència. Teniu l’enllaç a la fotografia.