EXTRA: QUÈ ÉS UN SOCIOGRAMA?

Font: http://www.buddytoolkids.com/main/sites/default/files/sociograma_interactivo.png
Font: http://www.buddytoolkids.com/main/sites/default/files/sociograma_interactivo.png

Els sociogrames són recursos útils per graficar l'estructura d'una organització, gran o petita. També és una eina que permet analitzar el funcionament de les xarxes delictives, per exemple.

 

El sociograma es considera una tècnica de caràcter sociomètric, és a dir, un mètode que permet mesurar les relacions socials entre els integrants d'un grup humà, on els seus elements es coneixen, posseeixen objectius en comú i s'influeixen mútuament.

 

A nivell gràfic, un sociograma representa les relacions interpersonals per mitjà de punts (els individus) que apareixen units per una o més línies (les relacions interindividuals).

 

El gràfic obtingut permet apreciar afinitats, detectar subgrups dins el conjunt principal i situar als líders sociomètrics (les persones més influents). D'aquesta manera, és possible actuar sobre el grup per activar vincles potencials o desactivar aquells existents.

 

Un dels àmbits de la nostra vida diària que més fa ús eficaç i eficient dels sociogrames és, sense cap dubte, l'educatiu. I és que en aquest sector aquest instrument es converteix en una eina molt útil per conèixer de manera real el conjunt de relacions que s'estableixen dins de l'aula i que es poden passar per alt pel professor.

 

D'aquesta manera, es pot descobrir tant el grau de cohesió que existeix en el grup d'alumnes com també la posició que cada estudiant té dins del mateix. Així, es podrà conèixer qui és el jove que destaca o exerceix com a líder, qui és el que es troba aïllat o qui és el que és rebutjat per la resta dels seus companys, etc.

 

Tots aquests coneixements s'aconseguiran a través de l'elaboració d'una sèrie de preguntes que conformaran un qüestionari molt complet i preparat. En concret, aquestes qüestions seran de dos tipus. D'una banda, hi haurà les anomenades intel·lectuals que són les que es refereixen a l'activitat productiva de la classe i de l'altra, hi haurà les afectives que van en relació a les eleccions que realitzarien els alumnes per desenvolupar activitats de tipus lúdic.

 

Així, per exemple, entre les preguntes intel·lectuals es trobarien algunes preguntes com "¿A qui triaries per a realitzar el treball de Plàstica?". Mentrestant, una mostra del que són les qüestions afectives seria la següent: "A què company triaries per anar d'excursió?".

 

El sociograma és, per tant, una eina molt usual en el camp de la sociologia, la ciència que fa focus en la examinació i anàlisi dels grups socials. Amb aquest tipus de mètodes, la sociologia investiga les relacions que els subjectes mantenen entre si i amb el sistema, i el grau de cohesió que existeix en l'estructura social.

 

 

En aquest enllaç trobareu un exemple molt clar de com es construeix un sociograma.

EXERCICI (OPTATIU)

 

Et veus amb cor de fer un sociograma del teu univers escolar?