4. Com desenvolupem una idea d’activitat amb un Canvas

Anem a examinar una plantilla bàsica de Canvas per a construir activitats. El model que et mostro aquí és el que jo faig servir com a punt de partida per a les meves activitats i presento a les meves xerrades sobre el tema. Els requadres poden canviar segons les necessitats. Quan plasmes per escrit o mitjançant dibuixos la informació, t'adonaràs de sobte o gradualment en quins punts has encertat i quins hauríes de retocar. Anem a analitzar-los.

Veuràs que el Canvas té tres columnes o eixos:

  • Competències estàndard d’aprenentatge i metodologia d’avaluació. La primera columna són els objectius que tens a nivell intern com a docent que pertany a una escola, en quina assignatura vols fer l’activitat, com vols relacionar-la amb els estàndards de coneixement i com vols mesurar els resultats.
  • Activitat, tasques i difusió. En aquest punt ja entrem en el que vols fer, què has de fer per aconseguir-ho i a qui i com informaràs per fer-ho realitat.
  • Recursos, eines i organització de l’alumnat. L’ultima columna són temes més logístics, quins recursos tens a nivell d’espais, de material, de persones, de diners. Quines eines tens en modus presencial i online i com organitzaràs els alumnes.

Pensa que tots aquests punts en un moment donat poden ser globals i dividir-se en sub-capítols si et convé i fins i tot canviar l’ordre o el nom dels apartats.

 

Dins de les moltes eines de Google he trobat un model de Canvas interactiu que t'anirà de meravella per seguir el curs. El podràs trobar a https://docs.google.com/drawings/d/1ZimNRIi0HIFO8GUOuU9We13lOrFR1-s9m-0Ft_hnb8U/edit

 

Per entendre millor l’eina et deixo un petit vídeo, on de passada t'explico els diferents punts.