7. exercici final pràctic

Ja hem arribat al final del curs i ja tens pràcticament l'estructura del projecte o activitat. Ara només falta defensar-la davant el cap d'estudis, la direcció o qui toqui.

 

Amb tota la informació que has obtingut fins ara, escull un format que et sigui còmode (presentació ppt, vídeo, memòria) i deixa la teva idea llesta perquè a la teva escola et puguin donar el vist i plau o bé puguis presentar-la allà on calgui. Si veus que vas curt/a de temps pots fer un resum executiu o la versió “pitch elevator” del projecte.

 

Aquesta part la posarem en comú penjant-la al grup de Facebook que he muntat i avaluarem els projectes entre tots.